Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest PLATO PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739542, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 5213834542, REGON: 380805730, zwana dalej PLATO PROFESSIONAL SP. Z O.O.

2. Dane osobowe zbierane przez PLATO PROFESSIONAL SP. Z O.O. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3. PLATO PROFESSIONAL SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.


§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. 1. PLATO PROFESSIONAL SP. Z O.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników, które zbira Administrator dannych:
  a) adres e-mail;
  b) imię i nazwisko;
  c) numer telefonu.
  d) NIP lub dane firmy do wystawienia Faktury sprzedażowej VAT.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i / lub materiałów zawartych na stronie internetowej.
 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora danych w celach marketingowych, wysłania ofert handlowych i sprzedażowych.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") – podstawa prawna: art. 17 RODO.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PLATO PROFESSIONAL SP. Z O.O. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: shop@platoprofessional.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021 r.

  Made on
  Tilda